BOCKHOLD GRUPPE SLOWAKEI, spol s r.o.

BOCKHOLD GRUPPE SERVIS, s.r.o.

 

Spoločnosť BOCKHOLD GRUPPE vznikla v roku 1994 a od svojho vzniku sa zaoberá

upratovacími službami vo všetkých upratovacích činnostiach. V prevažnej miere objektovou hygienou rôznych typov budov.  V súvislosti s upratovacími službami objektov realizujeme údržbu kvalifikovanú údržbu zelene, trávnatých plôch, komunikácií a spevnených plôch exteriérov  vrátane zimnej údržby. Pre našich klientov realizujeme aj zakladanie trávnatých plôch a zelene. Pri realizácii služieb našim zmluvným partnerom uplatňujeme dlhoročné skúsenosti. Kvalitnými službami sa snažíme pripraviť im príjemné pracovné prostredie. Okrem typických kancelárskych objektov a zdravotníckych zariadení poskytujeme služby v oblasti údržby spoločných priestorov bytových a nájomných domov.

Pre zabezpečenie vysokej kvality poskytovaných služieb a pre rýchlu a obojstranne vhodnú komunikáciu máme objektových vedúcich, ktorí kontrolujú kvalitu čistoty objektov. Na túto formu sme pristúpili na základe dlhodobých skúseností. Konkrétny vedúci pracovník ovládajúci dokonale problematiku na zverených objektoch riadi výkonných pracovníkov, pružne reaguje na situáciu a operatívne zabezpečí práce aj mimo zmluvných. Taktiež pravidelnou kontrolou dohliada na plnenie zmluvných podmienok - frekvenciu a kvalitu upratovania. Zabezpečuje a kontroluje práce denné, štvrťročné, polročné a ročné podľa zmluvy.

 

          Naša firma spolupracuje s  firmami  

belt, ASA, VERMOP, Ingotto, Kärcher, Wap, VETROK, Contecon, CLEANFIX, KIRBY COLUMBUS, CIMEX, Henkel – Ecolab,  , Diversey Lever, TASKI, Elektrolux, EASTMOP

     ADRESA  :  JUSTIČNÁ č. 3, 811 07  BRATISLAVA, SLOVENSKA REPUBLIKA

BOCKHOLD GRUPPE SLOWAKEI, spol. s r.o.

Konateľ    Ľubomír VENTRUBA

MOBIL         0903 452 373

TEL              02 52 62 15 16

FAX              02 52 62 15 18

 

 

BOCKHOLD GRUPPE SERVIS, s.r.o.

Konateľ    Jana VENTRUBOVÁ

MOBIL         0903 644 850

TEL               02 52 62 15 17

FAX               02 52 62 15 18

 

 

                                   . . .  VŽDY A STÁLE ČISTO  . . .

BOCKHOLD GRUPPE